خدمات پیامک انبوه
سیم‌کارت سازمانی
شبکه مجازی موبایل MVPN
شبکه امن اختصاصی APN
اینترنت ثابت سامانتل
خدمات ابری و دیتا سنتر