بسته اینترنت دو برابر

با خرید بسته‌های اینترنت، ویژه طرح دو برابر سامانتل می‌توانید، حجم معادل بسته را دریافت نمایید.

این طرح شامل بسته‌های 30 روزه سامانتل با حجم‌های 6، 8، 10 و 12 گیگابایت می‌شود که با پرداخت هزینه برای این بسته‌ها به ترتیب 12، 16، 20 و 24 گیگابایت اینترنت با همان اعتبار زمانی دریافت خواهید کرد.