فروش و ارائه تمامی خدمات سیم‌کارت سامانتل در نمایندگی‌های سامانتل و شعب بانک سامان ارائه می‌شود.