فروش و ارائه تمامی خدمات سیم‌کارت سامانتل در نمایندگی‌های سامانتل ارائه می‌شود.