انتقال مالکیت سیم‌کارت

مشترکین سامانتل در صورت تمایل می‌توانند نسبت به انتقال مالکیت سیم‌کارت خود به فرد دیگری اقدام نمایند. پس از انجام عملیات، تملک فرد انتقال دهنده لغو و فرد انتقال گیرنده، مالک جدید سیم‌کارت سامانتل محسوب می‌گردد. جهت انتقال مالکیت، می‌توانید به دفتر مرکزی سامانتل و همچنین برخی نمایندگان فروش و خدمات مراجعه نمایید.

مدارک و شرایط لازم جهت انتقال مالکیت سیم‌کارت:

 • حضور فرد انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده یا وکیل قانونی هر یک از طرفین
 • اصل کارت ملی یا شناسنامه جدید دارای کد ملی متقاضی/ وکیل/ نماینده مشترک حقوقی
 • اصل و تصویر وکالت‌نامه (در صورت مراجعه وکیل)
 • پرداخت صورت‌حساب میان دوره برای سیم‌کارت‌های دایمی
 • تنظیم سند انتقال مالکیت و درج امضاء و اثر انگشت طرفین

نکات انتقال مالکیت

 • چنانچه سیم‌کارت سامانتل به‌صورت یک طرفه یا دو طرفه مسدود شده باشد، پس از رفع مسدودی، انتقال مالکیت سیم‌کارت امکان‌پذیر خواهد بود.
 • پس از انتقال مالکیت، اعتبار ریالی، به مالک جدید انتقال می‌یابد.
 • درصورت ثبت‌نام و تعویض سیم‌کارت، انتقال‌دهنده پس از گذشت بیست روز می‌تواند نسبت به انتقال مالکیت اقدام نمایند.
 • با توجه به مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتور مجاز به فروش سیم‌کارت به افراد کمتر از ۱۸ سال نیست.
 • با توجه به مصوبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر رعایت سقف مجاز واگذاری به مشترکین حقیقی تا حداکثر 10 سیم‌کارت فعال برای هر مشترک، در صورتی که انتقال‌گیرنده دارای تعداد بیش از ۱۰ سیم‌کارت فعال باشد، پس از انتقال مالکیت، سیم‌کارت مشترک مسدود خواهد گردید.

سلب مالکیت سیم‌کارت

مشترکین سامانتل در صورت تمایل می‌توانند نسبت به سلب مالکیت سیم‌کارت خود از طریق مراجعه به دفتر مرکزی سامانتل و همچنین از طریق اپلیکیشن سامانتل من اقدام نمایند.

 • پرداخت صورت‌حساب میان دوره برای سیم‌کارت‌های دایمی جهت انتقال مالکیت الزامی است.
 • اعتبار ریالی و بسته‌های سیم‌کارت در صورت سلب مالکیت حذف می‌شوند.

استعلام تعداد سیم‌کارت

مشترکین سامانتل در صورت تمایل می‌توانند نسبت به استعلام تعداد سیم‌کارت‌های سامانتلی خود از طریق تماس با مرکز پشتیبانی سامانتل به شماره 87640-021 و یا مراجعه به صفحه سیم‌کارت‌های من اقدام نمایند.

استعلام تعداد سیم‌کارت‌های سامانتل من