بیمه نامه بدنه سامان، با قیمت کمتر و تخفیف بیشتر

در راستای همکاری سامانتل با بیمه سامان امکان بهره‌مندی از مزایا و تخفیفات ویژه برای مشترکین سامانتل جهت خرید بیمه بدنه پیمایشی (کیلومتری) سامان فراهم شده است.

بیمه بدنه پیمایشی (کیلومتری) سامان

بسیاری از بیمه‌گذارانی که خودرو خود را بیمه بدنه می‌کنند و حق بیمه را به طور کامل پرداخت می‌نمایند، به اندازه 15 هزار کیلومتری که میزان متوسط بیمه‌نامه بدنه است، از آن استفاده نمی‌کنند. بنابراین بیمه سامان تصمیم به طراحی محصولی گرفت تا براساس تشخیص بیمه‌گذار مبنی بر تردد با خودرو در سه مسافت 5، 8 و 12 هزار کیلومتر، حق بیمه متناسب با میزان استفاده از خودرو و نیاز خود پرداخت نماید و هزینه کمتری به منظور دریافت بیمه‌نامه بدنه متقبل گردد.

مزایا و تخفیفات خرید بیمه بدنه پیمایشی سامان برای مشترکین سامانتل

مشترکین سامانتل می‌توانند با خرید بیمه بدنه پیمایشی سامان علاوه بر مجموع تخفیفات دریافتی از تخفیفات بیشتر بهره‌مند شوند:

  • چنانچه مجموع تخفیفات شما کمتر از 70 درصد باشد شامل 10 درصد تخفیف بیشتر خواهید شد.
  • اگر مجموع تخفیفات شما به میزان حداکثر و بالاتر از 70 درصد باشد، 5 درصد تخفیف بیشتر برای شما اعمال می‌شود و معادل 75 درصد تخفیف بر روی حق بیمه اعلامی ، به شما تعلق می‌گیرد.