معرفی طرح

صحبت با دوستان و خانواده همان دقایق طلایی است.
دوستان و خانواده که، ما آن‌ها را با تمام وجودمان دوست داریم و هرکاری انجام خواهیم داد برای این که آن‌ها را خوشحال کنیم.
سامانتل به شما عزیزان طرح دقایق طلایی را هدیه می‌دهد.
هدیه هر 200 دقیقه مکالمه خروجی برون‌شبکه، یک گیگابایت اینترنت و هدیه هر 100 دقیقه مکالمه ورودی برون‌شبکه، 500 مگابایت اینترنت در هر ماه که حداکثر تا 5ام ماه بعد به شما عزیران تعلق می‌گیرد.