معرفی طرح

شارژینِت جشنواره‌ای هیجان‌انگیز و پر از جایزه، که شامل مشترکین اعتباری و دائمی سامانتل می‌شود.
مشترکین اعتباری با شارژ سیم‌کارت و مشترکین دائمی با پرداخت قبض خود، می‌توانند هدیه شگفت‌انگیز دریافت کنند.
این جشنواره شامل مشترکین فعلی و مشترکین جدید می‌شود و اگر تا پایان سال 1402 به خانواده نارنجی سامانتل بپیوندید، می‌توانید در این جشنواره شرکت کنید و مطابق با جدول زیر در ماه بعد اینترنت هدیه بگیرید.

میزان شارژ/ پرداخت قبض ( تومان ) اینترنت هدیه ( گیگابایت ) مدت اعتبار ( روز )
10.000 تا 30.000 2 7
30.000 تا 40.000 2.5 15
بیشتر از 40.000 3 30
  • درصورت اتمام هر یک از حجم و اعتبار زمانی بسته، تعرفه به‌صورت عادی محاسبه خواهد شد.
  • این بسته دارای حجم و اعتبار زمانی محدود است.
  • میزان حجم باقی‌مانده از هریک از سرویس‌ها (در صورت نرسیدن به سقف مصرف در مدت اعتبار) قابل‌انتقال به دوره بعد نیست.