با سامانتل، تجربه‌ی مسافرت شما به کشورهای مختلف به یک تجربه‌ی آسان و مطمئن تبدیل می‌شود. شما می‌توانید تعرفه‌های سامانتل برای خدمات مختلف را برای هر کشور به‌صورت جداگانه مشاهده کنید

تعرفه‌ها

کشور پیامک مکالمه به ازای هر دقیقه اینترنت - ریال
ارسال دریافت تماس با ایران دریافت تماس تماس داخلی اینترنت هر کیلوبایت
امارات 98,000 320,000 292,000 320,000 29,297
ترکیه 10,000 50,000 100,000 7,500 800
افغانستان 320,000 رایگان 1,204,000 958,000 715,000 12,597
عراق 27,000 160,000 140,000 50,000 20,000
عمان 98,000 رایگان 320,000 292,000 320,000 29,297
قطر 67,000 رایگان 157,000 210,000 157,000 29,297
  • تعرفه های ارائه شده به ریال و بدون احتساب مالیات برارزش افزوده است.
  • در هنگام استفاده از این سرویس، هزینه تماس بر مبنای دقیقه محاسبه می شود؛ به عبارتی برای تماس های کمتر از 60 ثانیه، هزینه یک دقیقه تماس محاسبه می شود.
  • روشن کردن گوشی در حالت رومینگ هزینه ای نخواهد داشت.
  • سرویس رومینگ به طور پیش فرض بر روی سیم‌کارت های دائمی و اعتباری سامانتل فعال است، فقط در کشور مقصد دیتا رومینگ خود را روشن کنید.