استفاده از این تکنولوژی در سیم کارت بستری امن را برای انجام انواع خدمات پرداخت و بانکداری همراه فراهم می کند. فناوریNFC ، نوعی ارتباطی رادیویی است که در فاصله کمتر از 10 سانتیمتر بین دو دستگاه مجهز به ماژول NFC برقرار شده و انجام تراکنش را امکان‌پذیر می‌کند.